Історія коледжу

19 грудня 1939 року була прийнята постанова Ради Народних Комісарів УРСР за №1545: «Про організацію театрів, музичних колективів, філармоній, будинків народної творчості і театрально-музичних закладів у Львівській, Дрогобицькій, Волинській, Рівненській, Станіславській та Тернопільській областях».
У постанові говорилося, що ці заклади створюють для забезпечення розквіту українського радянського музичного й театрального мистецтва, для піднесення культурного рівня і творчого зросту трудящих Західних областей України.
Станіславське Державне музичне училище розпочало свою діяльність 17 січня 1940 року на підставі постанови Раднаркому РСР.  Директором музичного училища було призначено Миколу Миколайовича Кладкового. В училищі було створено відділи: фортепіанний, хоровий, оркестровий, народних інструментів. Ряд викладачів Музичного Інституту ім. С. Монюшка залишилися працювати в музичному училищі. Серед них проф. Р. Сімович, І. Недільський, який був заступником директора по навчальній частині, колишній директор МІ ім. С. Монюшка, композитор та диригент Альфред Стадлер та інші.
Уже 8 травня в обласній філармонії відбувся ювілейний концерт, присвячений 100-річчю П. І. Чайковського, за участю викладачів та кращих учнів музичного училища.
21 квітня 1941 була проведена перша обласна конференція самодіяльних композиторів Станіславської області, в якій взяли участь диригенти Роман Ставничий, Михайло Магдій та викладачі училища І. Недільський, А. Штадлер, І. Атаман.
23 травня 1943 року відбулося відкриття пам’ятника Денису Січинському. З усієї Галичини з’їхалися хори «Баяни», диригував зведеним хором проф. Микола Колесса. До великого зібрання народу і музичної громадськості нашого міста звернувся з промовою професор Антін Кияжин.