Положення

 1. Положеня про циклову (предметну) комісію Івано-Франківського фахового музичного коледжу імені Дениса Січинського (2023 р)
 2. Положеня про художню Раду Івано-Франківського фахового музичного коледжу імені Дениса Січинського (2023 р)
 3. Положеня про бібліотеку  Івано-Франківського фахового музичного коледжу імені Дениса Січинського (2023 р)
 4. Положення про Адміністративну Раду Івано-Франківського фахового музичного коледжу імені Дениса Січинського (2023 р)
 5. Положення про відділення(2023р.)
 6. Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти в Івано-Франківському фаховому музичному коледжі імені Дениса Січинського (2023 р.)
 7. Положення про Педагогічну Раду Івано-Франківського фахового музичного коледжу імені Дениса Січинського (2023 р)
 8. Положення про приймальну комісію Івано-Франківського фахового музичного коледжу імені Дениса Січинського (2023 р.)
 9. Положення про апеляційну комісію Івано-Франківського фахового музичного коледжу імені Дениса Січинського (2023 р.)
 10. Положення про академічну доброчесність студентів Івано-Франківського фахового музичного коледжу імені Дениса Січинського
 11. Положення про атестацію студентів Івано-Франківського фахового музичного коледжу імені Дениса Січинського
 12. Положення про семестровий контроль і порядок проведення екзаменів і заліків в Івано-Франківському фаховому музичному коледжі імені Дениса Січинського
 13. Положення про студенське самоврядування Івано-Франківського фахового музичного коледжу імені Дениса Січинського
 14. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в “Івано-Франківському фаховому музичному коледжі імені Дениса Січинського”
 15. Положення про порядок розроблення, затвердження та моніторингу освітніх (освітньо-професійних) програм у “Івано-Франківському фаховому музичному коледжі імені Дениса Січинського”
 16. Положення про атестацію студентів Івано-Франківського фахового музичного коледжу імені Дениса Січинського
 17. Положеняпро порядок подання та розгляду скарг під час проведення конкурсного відбору на посаду директора Івано-Франківського фахового музичного коледжу імені Дениса Січинського
 18. Положення  про порядок обрання представників з числа студентів для участі у конкурсному відборі на посаду директора Івано-Франківського фахового музичного коледжу імені Дениса Січинського
 19. Положення  про порядок обрання представників з числа інших штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у конкурсному відборі на посаду директора Івано-Франківського музичного коледжу імені Дениса Січинського
 20. Положення про організаційний комітет з проведення конкурсного відбору на посаду директора Івано-Франківського музичного коледжу імені Дениса Січинського
 21. Положення  про конкурсний відбір на посаду директора Івано-Франківського фахового музичного коледжу імені Дениса Січинського
 22. Положення про приймальну комісію Івано-Франківського фахового музичного коледжу імені Дениса Січинського
 23. Додаток до положення про дистанційне навчання в Івано-Франківському фаховому музичному коледжі імені Дениса Січинського
 24. Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти
 25. Додаток до положення про організацію освітнього процесу