м.Івано-Франківськ
вул. Січових Стрільців, буд. 44б
Тел/Факс:
(0342) 55-29-04
E-mail:
ifmuzuchds@gmail.com
Івано-Франківський фаховий музичний коледж
імені Дениса Січинського
 
 

Колонка директора

Останні новини
від директора
музичного коледжу
імені Д. Січинського
Гундера Петра
Михайловчиа

З В І Т

Переглянути документ Директора Івано-Франківського фахового музичного коледжу імені Дениса Січинського про роботу за 2020 рік

Звіт директора 2019 рік

Переглянути звіт директора за 2019 рік

Звіт директора про роботу за 2018 рік

Переглянути документ

Звіт директора училища за період з лютого 2011 року по грудень 2015 року

Училище є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в банку, печатку з власною назвою,… Читати далі →

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

                                                    Затверджую

                                                                                        рішенням приймальної комісії

         Протокол  №    від  19.07.2019р

                                                                                      Директор________П.М.Гундер

                                                    Рейтинговий список

вступників, рекомендованих до зарахування  на І курс в Івано-Франківське

музичне училище імені Дениса Січинського в 2019 році за напрямом підготовки

02 Культура і мистецтво за спеціальністю 025 Музичне мистецтво

на основі базової загальної освіти.

С п е ц і а л і з а ц і я  Ф о р т е п і а н о

№ з/п Прізвище, імя, по батькові
1. Кіт Н. І.
2. Соловій С. В.
3. Куцибала Н. А.
4. Чорна І. Р.
5. Якубчак С.Б.
6. Свирида В. А.
7. Качкан О. В.

         С п е ц і а л і з а ц і я  О р к е с т р о в і  с т р у н н і   і н с т р у м е н т и

№ п/п Прізвище, імя,   по батькові
1. Ільницький А. М.
2. Грицак І. М.
3. Прокопів М.І.
4. Васінкевич М. В.
5. Петрів А. А.
6. Николайчук В. С.
7. Стецик О. В.
8. Винник Ю.В.
9. Блищук С.В.
10. Дзундза Д.І.
11. Лейбюк О. Б.
12. Мацевко Р. М.
13. Габорак Р. В.

С п е ц і а л і з а ц і я  “О р к е с т р о в і  д у х о в і  т а  у д а р н і  і н с т р у м е н т и

№ з/п Прізвище, імя, по батькові
1. Харевич Р.І.
2. Швець Д.С.
3. Куцук З.О.
4. Калинюк О.Я.
5. Рарак В.Б.
6. Струтинський А.І.
7. Спринчан А.О.
8. Янчій І.В.
9. Івонюк В.В.
10. Федор М.С.
11. Гавриш М.Р.
12. Хомин Б.В.
13. Бойків Р.І.
14. Зеленчук Р.Р.
15. Силич О.М.

                      С п е ц і а л і з а ц і я  “Н а р о д н і   і н с т р у м е н т и

№ п/п Прізвище, імя, по батькові
1. Цапей Ю.М.
2. Ковальчук А.В.
3. Міщук Є.С.
4. Дем’янів С.М.
5. Шутка Н.Р.
6. Гогільчин Ю.В.
7. Мельник А-А.В.
8. Івегеш І.І.
9. Тимчук Р.В.
10. Двірська Ю.М.
11. Ванькович Х.С.
12. Стефурак М.М.
13. Ларь В.В.
14. Петрів Р.М.
15. Ілюк М.І.
16. Рудницький В.В.

                         С п е ц і а л і з а ц і я  Х о р о в е  д и р и г у в а н н я

№ п/п Прізвище, імя, по батькові
1. Войцеховський Д-К.П.
2. Максимюк С.А.
3. Черевко М.М.
4. Сулім А І.
5. Балавнюк О.І.
6. Левицький Л.В.
7. ЧепільА.В.
8. Євчук Р.М.
9. Копильчук Д.І.
10. Романович І.В.
11. Кульчицька Н.В.
12. Шатрук Р.І.

Відповідальний секретар

приймальної комісії                                              Сигіль І.М.