ЦИКЛОВА КОМІСІЯ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСЬКОГО КЛАСУ ТА АНСАМБЛІВ

Циклова комісія ансамблевого виконавства була створена двома предметними комісіями концертмейстерського класу і камерного ансамблю.

До 1972 р. предмет концертмейстерський клас існував як підрозділ відділу спеціального фортепіано. Роботу концертмейстерського класу започаткувала Федорова В.Ю., яка очолювала предметну комісію з 1972-1982р.

Навчання ансамблевої гри посідає важливе місце серед основних профілюючих дисциплін. В різні роки в музучилищі створювалися камерно-інструментальні ансамблі викладачів фортепіанного і струнного відділів, які були тим творчим організмом, який об‘єднував різні особистості. Традиційно відбувалися концерти викладачів. З концертами камерної музики успішно виступали викладачі в складі фортепіанного тріо: Новодворський Ю. (фортепіано), Ковалик Т. (скрипка), Куцій Л. (віолончель). Їх камерно-інструментальне тріо посіло значне місце в камерному виконавстві та в музично-культурному житті нашого міста.

Пропагандистами зарубіжної і української камерної музики були камерно-інструментальні дуети і тріо викладачів: Банашек О.М. (форте-піано), Пилатюк І.М. (скрипка), Припхан О.В. (фортепіано), Литвинчук Л.В. (скрипка), Мацьків Є. (альт.)     

З концертами з творів камерної музики виступали Купновицька  О.Г. (фортепіано), Бахталовська О.М. (скрипка), Коцюмбас Д.О. (скрипка), Волошинська Н.І. (фортепіано), Міськова Н.А. (віолончель), Бабій М.Є. (фортепіано), Мегедин О.В. (скрипка) Кравців О.І. (скрипка).

В складі фортепіанних дуетів виступали на концертах викладачі: Купновицька О.Г. та Гончар Т.М., Гриневич І.Д. і Атаман К.О. Вокальні твори на різноманітних тематичних концертах виконували Антенович Б.А., Максаков О., Семенюк А.П., де партію фортепіанного супроводу виконували Купновицька О.Г., Стахмич М.Я., Семенова Н.С., Михайлів Н.В., Казарцева Т.С., Цьомик Л.Т., Свистун Л.Д.

До 1979 р. камерний ансамбль вели викладачі струнного відділу.

З 1979 р. утворилася циклова комісія камерного ансамблю, яку очолила Стойка Е.С.

З 80-х років цикловою комісією спеціального фортепіанного і ансам-блевого виконавства керували Купновицька О.Г. (1982-1990р.), Сербинський І.Ю. (1990-1992р.), Кречковський О.Л. (1992-1993р.), Назаренко О.С. (2001-2006р.) Волошинська Н.І. (2006-2011р.), Матієва Д.В. (2011-2012р.).

На цикловій комісії спеціального фортепіано і ансамблевого виконавства в різні роки працювали такі викладачі: Атаман К.О., Кузняк К.М., Зон Є.П., Грішина Т.Б., Герушинська М.С., Новікова І.В., Пилатюк О.Б., Асанова Г.В., Фесюк Н.М., Кречковський О.Л., Крещенська Н.В., Симчич О.В., Назаренко О.С., Томина О.Б., Матієва Д.В., Свистун Л.Д., Грош Т.М., Біла Т.О.

Упродовж всієї історії функціонування фортепіанного відділу багато викладачів поєднують викладацьку і концертмейстерську діяльність. Впро-довж багатьох років концертмейстери систематично беруть участь у ВсеукраЇнських та Міжнародних конкурсах  молодих виконавців на струнно-смичкових та духових і народних інструментах  допомагаючи солістам здо-бувати численні нагороди та одержуючи відзнаки за високий професійний рівень концертмейстера.                   

Забезпеченню якісного рівня виконання студентами фортепіанного відділу творів з програми концертмейстерського класу та камерного ансамблю сприяє праця ілюстраторів-концертмейстерів вокалістів та інструменталістів.

На відділі в різні роки працювали такі  концертмейстери-вокалісти: Федоров Б.М., Проценко Н.І., Антоневич Б.А., Бурко Н.К., Стефанюк М.П., Вишневська С.В., Шевченко Н.С., Крив‘юк В.Д. Максаков О., Куфлюк С., Зибін І.П., Кривень М.Я., Ключковська І.

Тепер на відділі працюють Семенюк А.П., Овчарова С.М.

Концертмейстерами-інструменталістами працювали: Куцій Л.М., Ковалик Т.М., Сокальська М.О., Гундер П.Я., Герета О.П., Пилатюк І.М., Кречковський О.Л., Мацьків Є.М., Мегедин О.В., Бахталовська О.М. Литвинчук Л.В., Коцюмбас Д.О., Банашек В.М., Угорчак Л.О.

Зараз працюють такі викладачі-інструменталісти: Кравців О.І., Юзюк О.М.

Традиційно на відділі проводяться концерти ансамблевого виконання, концерти-звіти, тематичні концерти присвячені ювілейним датам композиторів. За останні роки проведено концерти до ювілеїв М.Лисенка, С.Людкевича, М.Колесси, Л.Ревуцького, Ф.Шуберта, В.Барвінського.

Циклова комісія підтримує тісні зв‘язки з кафедрами концерт-мейстерського класу та камерного ансамблю Львівської національної музичної академії ім. М.Лисенка.

Неодноразово з концертами свого класу та майстер-класами приїжджали професори Матюха Я., Шуп‘яна Т.

Викладачі камерного ансамблю та концертмейстерського класу безпосередньо беруть велику участь в творчому становленні молодих музикантів. Ансамблева музика взаємозбагачує виконавців, вчить творчому взаєморозумінню.

Камерне ансамблеве музикування і концертмейстерська діяльність для багатьох наших студентів залишається творчою потребою на все життя і впливає на формування їх художньої індивідуальності.

З 2012 року циклова комісія перейменована на циклову комісію концертмейстерського класу та ансамблів.

Головою циклової комісії є викладач-методист Волошинська Н.І.

Викладачами і концертмейстерами даної циклової комісії є: Бабій М.Є., Банашек О.М., Миндюк Н.Б., Михайлюк С.М., Припхан О.В., Семенова Н.С., Сич І.С., Сопіна В.Я., Стахмич М.Я., Токар Н.Г., Цьомик Л.П. 

Викладачі циклової комісії концертмейстерського класу та ансамблів.

1. Бабій Марта Євгенівна – випускниця Івано-Франківського музучилища ім. Д.Січинкського (клас викладача Новодворського Ю.І.) та Львівської консерваторії ім. М.Лисенка (кл. доцента Шпот О.В.)

      З 1970 р. працює в коледжі викладачем  фортепіанного відділу та концертмейстером на хоровому відділі.

На даний час викладає предмети: камерний та фортепіанний ансамбль.

2. Банашек Ольга Мусіївна –  випускниця Луцького музучилища (клас викладачів Божок А.С. і Самохваленко У.О.) та Львівської консерваторії ім. М.Лисенка. (клас доцента  Котляревського В.О.).  З 1977р. працює в коледжі викладачем фортепіанного відділу. На даний час працює  концертмейстером на струнному відділі.

3. Волошинська Надія Іванівна – випускниця Львівського музучилища ім. С.Людкевича (клас викладача Бояджан М.Х.)  та Львівської консерваторії ім. М.Лисенка (клас доцента Попіль О.А.)

З 1978 р. працює викладачем фортепіанного відділу та концерт-мейстером на духовому відділі коледжу.  

З 2002 р. завідує відділом спеціального фортепіано та педпрактики.

З  2006-2011 р.р.  є  головою циклової комісії спеціального фортепіано та ансамблевого виконавства.

З 2012р. очолює циклову комісію концертмейстерського класу та ансамблів. Викладач – методист.

4.  Миндюк Нестор Богданович – випускник Івано-Франківського музичного училища ім. Д.Січинського (клас викладача Стахмич М.Я.) та Одеської  національної музичної академії ім.А.Нежданової. (клас заслу-женого діяча мистецтв України Муляра П.М.)

З 2018р. працює концертмейстером на духовому та хоровому відділах коледжу.

5. Михайлюк Соломія Михайлівна – випускниця Івано-Франківського музичного училища ім. Д.Січинського (клас викл. Стойки Є.С.). Після закінчення Львівської консерваторії ім. М.Лисенка (кл. доц. Качевої О.Ф.) з 1992 р. працює викладачем на цикловій комісії спеціального фортепіано та ансамблевого виконавства і концертмейстером на струнному відділі. На даний час викладає концертмейстерський клас і концертмейстерську практику.

6. Припхан Ольга Василівна – випускниця Львівського музичного училища ім.С.Людкевича (клас викл. Мацуліс Л.Е.), закінчила Львівську консерваторію ім. М.Лисенка (клас доцента Качевої О.Ф.)

В коледжі працює  з 1981 р. викладачем фортепіанного відділу та концертмейстером на струнному відділі.

На даний час викладає камерний ансамбль та концертмейстер струнного відділу.

7. Семенова Наталія Сергіївна – випускниця Івано-Франківського музичного училища ім. Д.Січинського (кл. викл. Федорової В.Ю.) Закінчила Львівську консерваторію ім. М.Лисенка (кл. доц. Стернюк Д.В.)

В коледжі працює з 1978 р. викладачем фортепіанного відділу  та концертмейстером на народному і духовому відділах.

На даний час викладає концертмейстерський клас та концерт-мейстерську практику.

8. Сич  Ірина Степанівна – випускниця Дрогобицького музичного училища ім. В.Барвінського (кл. викладача Сковронської Х.Л.) Закінчила Львівську консерваторії ім. М.Лисенка (кл. проф. Крих М.Ю.)

Працювала в Дрогобицькому педагогічному інституті.

В коледжі працює з 1994 р.  концертмейстером на хоровому та народ-ному відділах.

 9.  Сопіна Вікторія Ярославівна – випускниця Івано-Франківського музичного училища ім. Д.Січинського (кл. викладача Гриневич І.Д.) та інституту культури і мистецтва Прикарпатського університету ім. В.Стефаника (кл. викладача Пивоварчук Х.М.) та Харківського інституту мистецтв ім. І.Котляревського (кл. викладача Шукайло В.Ф.).

З 1992р. працювала в Харківській державній академії культури  концертмейстером. З 2022р. працює в коледжі концертмейстером хорового відділу.  

10. Стахмич Маряна Яківна – випускниця Івано-Франківського музичного училища ім. Д.Січинського (кл. викл. Новодворського Ю.І.). Закінчила Львівську консерваторію ім. М.Лисенка (кл. доцента Тихонюка Б.М.)

З 1980 р. працює викладачем фортепіанного відділу і концертмейстером на струнному та хоровому відділах.

На даний час викладає концертмейстерський клас та концертмей-стерську практику і концертмейстер хорового відділу.

Старший викладач та голова профспілкового комітету коледжу.

11.  Токар Наталія Григорівна – випускниця Івано-Франківського музичного училища ім. Д.Січинського (кл. викл. Михайлюк С.М.) та Львівської національної музичної академії ім. М.Лисенка (кл. проф. Мілодан Т.Е.)

З 2013 р. працює концертмейстером на духовому, народному, хоровому відділах.

На даний час працює концертмейстером хорового відділу.

12. Цьомик Лілія Петрівна – випускниця Івано-Франківського  музичного училища ім. Д.Січинського (кл. викл. Гріго В.І.)

Закінчила Львівську консерваторію ім. М.Лисенка (кл. доцента Стернюк Д.В). З 1979 р. працює викладачем  фортепіанного відділу та концерт-мейстером на духовому, хоровому та народному відділах.

На даний час викладає концертмейстерський клас і концертмейстер хорового відділу.