ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Циклова комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін активно працює над вирішенням завдань національної освіти: формування високоосвіченого фахівця та патріота України.

До всіх знаменних дат української історії, літератури, музики орга­нізовуються студентські конференції, літературно-музичні композиції, проводяться інтерактивні заняття. Відділ є основним з реалізації «Кон­цепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку укра­їнської державності», та «Концептуальних засад гуманітарної освіти».

Викладачі відділу є активними учасниками обласних методичних об’єднань викладачів ВНЗ І—II рівня акредитації з усіх дисциплін зага­льноосвітньої та гуманітарної підготовки. На базі коледжу успішно проведено методичні засідання викладачів ВНЗ І—II рівня акредитації: з іноземної мови, фізичної культури, з суспільних дисциплін.

Традиційно відбуваються конкурси на краще читання поезій Т.Г.Шевченка.

Викладачі проводять велику навчально-методичну роботу: з усіх дисциплін циклу створені методичні комплекси, надруковані навчальні посібники, написані комплексні контрольні робо­ти. Викладачі працюють творчо, організовуючи позакласну навчальну та виховну роботу.

Засновниками та ветеранами відділу були такі викладачі:

Демус К.П., Заславський М.О., Кий П.І., Кізілов І.У., Мороз А.П., Орєхов М.А., Сук Г.М.

Тепер працюють:

Попович Орест Іванович голова циклової комісії з 2023 року.

Закінчив Чернівецький державний університет ім. Ю Федьковича та юридичний інститут Прикарпатського університету ім. В.Стефаиика. Викладає в коледжі  з 2008 року історію та суспільні дисципліни.

Бондаренко Юлія Ігорівна 

Закінчила Прикарпатський національний університет імені В.Стефаинка, одержала спеціалізацію вчителя хімії. Викладає в музич­ному коледжі інтегрований курс «Природознавство» (хімія, фізика, біологія, астрономія). Здійснює виховну роботу – керівник академіч­ної групи.

Великочій Людмила Йосипівна 

Закінчила Прикарпатський університет імені В.Стефаника одержала спеціалізацію викладача історії та суспільних дисциплін.. З 1992 року працює в музичному коледжі імені Дениса Січинського. Людмила Йо­сипівна викладач-новатор, створила методичне забезпечення з історії України, філософії, соціології. Багато років керує кабінетом історії України та історичним гуртком. До важливих знаменних дат національ­ної історії проводить теоретичні конференції, вечори, тематичні засі­дання гуртка.

Калин Вікторія Володимирівна

Закінчила Прикарпатський університет імені В.Стефаинка. З 1993 року поданий час працює в Івано-Франківському музичному коледжі імені Дениса Січинського па посаді викладача англійської мови. У 1998 році проходила стажування у Саскачевапському університеті (Канада), де вдосконалювала свої знання з англійської мови та методики викла­дання англійської мови. У 2006 році провела на базі музичного училища засідання обласного методичного об’єднання викладачів англійської мови, де продемонструвала чудове знання англійської мови та сучасну методи­ку проведення занять. Розробила методичний посібник «Англійська мова за професійним спрямуванням. Музичні терміни».