Бібліотека

Бібліотека Івано-Франківського фахового музичного коледжу імені Дениса Січинського є навчальним, інформаційним та культурно-просвітницьким підрозділом навчального процесу. У своїй діяльності бібліотека керується Законом України: «Про освіту»; «Про бібліотеку та бібліотечну справу».

      Основними завданнями бібліотеки є були й залишаються ті кардинальні завдання, які ставляться перед будь-якою освітньої бібліотекою – сприяння справі становлення висококваліфікованих фахівців, виховання у молоді кращих людських та громадянських якостей, розширення інтелектуальних здібностей.

     Основними напрямами роботи бібліотеки є виховання у користувачів любові до книги, культури читання, також вивчення інформаційних потреб викладачів, здобувачів освіти, та здійснення диференційованого обслуговування, використовуючи різні форми та методи індивідуальної, групової та масової роботи. Проводити бесіди зі студентами про бережне ставлення до друкованих видань, вести роботу щодо забезпечення книжкового фонду. Підтримувати творчу співпрацю з обласною бібліотекою для юнацтва та іншими бібліотеками міста.

      Свою діяльність бібліотека організовує спільно з педагогічним колективом, відповідно до планів коледжу.   Бере участь у проведенні масових заходів з питань національного та патріотичного виховання молоді. Пріоритетом  бібліотеки є масові та наочні форми популяризації книги, а саме за такими  напрямами як: література з питань духовності, моралі та права; екологічного виховання; сімейно-родинного виховання. Проводить інформаційну і довідково-бібліографічну роботу, та формування, організація і збереження бібліотечного фонду.

     У структурі бібліотеки: абонемент, читальний зал та книгосховище. Станом на 01.01.2023 року книжковий фонд становить: 37 931 екземплярів, в тому числі: навчальної літератури –11 668; художньої – 5 044; нотних видань – 19 329.

     Штат бібліотеки: завідувач Тиморська Г.І. та бібліотекар Мазур Н.Г.

Звіт бібліотеки

 Бібліографічний покажчик