Атестація

Наказ 12.07.2018 № 628 МКУ Питання атестації педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури (зі змінами)

Наказ 09.09.2022 № 805 МОН Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України про «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21.08.2019 р. № 800 (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1133 від 27.12.2019)