м.Івано-Франківськ
вул. Січових Стрільців, буд. 44б
Тел/Факс:
(0342) 55-29-04
E-mail:
ifmuzuchds@gmail.com
Івано-Франківське музичне училище
імені Дениса Січинського
 
 

Колонка директора

Останні новини
від директора
музичного училища
імені Д. Січинського
Гундера Петра
Михайловчиа

Звіт директора про роботу за 2018 рік

Переглянути документ

Звіт директора училища за період з лютого 2011 року по грудень 2015 року

Училище є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в банку, печатку з власною назвою,… Читати далі →

Програма претендента на посаду директора Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського Гундера Петра Михайловича

Програма Концепція розвитку музичного училища передбачає акцент на кількох ключових моментах: 1. Покращити морально-психологічний клімат… Читати далі →

Вітаємо на сайті училища

Наш заклад прямує у ногу з часом і тому зважаючи на сучасні тенденції в інформатизації… Читати далі →

Система контролю за навчально-виховною діяльністю у Івано-Франківському музичному училищі імені Дениса Січинського

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації – навчальні заклади з власною структурою та системою управління, в яких відбувається процес керування людськими, матеріальними, творчими, інформаційними ресурсами. Управління навчальним закладом складний процес виконання важливих функцій: педагогічного аналізу, постановки мети та завдань розвитку, планування, організації навчально-виховної роботи, контролю, регулювання, корекції… Читати далі

ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського

Самоврядування в училищі – це самостійна громадська діяльність студентів із реалізації функцій управління навчальним закладом, яка визначається адміністрацією і здійснюється студентами відповідно до мети і завдання, що стоять перед студентським колективом.13. Переглянути документ

Концепція навчально-виховної роботи Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського

Становлення України, як держави, інтеграція до європейського та світового співтовариства безпосередньо залежить від професійної, духовної, національної, культури молодого покоління. Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті “українська освіта має гуманістичний характер і ґрунтується на культурно-історичних цінностях українського народу, його традиціях та духовності”.Переглянути документ